Referater 2012-2016

Årsmøte 2016

 Innkalling til             

                                           Oppland Dachshundklubbs

                                                      Årsmøte

                                                          på

                                           Lygnasæter Kro og Motell

                                              Torsdag 25.02.2016

                                                  Klokken 18.30.

 

 

 

 

Saksliste:

    

     1.   Forespørre om det foreligger forhåndstemmer eller fullmakter.

     2.   Valg av Møteleder

     3.   Godkjenning av innkallingen.

     4.   Valg av referent.

     5.   Valg av to protokollunderskrivere

     6.   Godkjenne sakslisten.

     7.   Årsberetning.

     8.   Regnskap

     9.   Klubblover.

    10   Innkomne saker.

    11.  Valg av leder.

    12.  Valg av styremedlem (2 stk)

    13   Valg av varamedlemmer ( 2 stk)

    14   Valg av leder medlemmer og vara til Valgkomiteen.

    15.  Valg av Dachshundting representant med vararepresentant.

    16  Utdeling av "Årets hund" og Championat utmerkelser.

   

 

 Årsberetning for 2015, fra styret.

 

Styret har i 2015 bestått av:

 

Leder: Marianne S Nilsen

Nestleder: Aud Cecilie Østby

Styremedlem: Sven R Fægri

Styremedlem: Rolf Erik Nilsen

Styremedlem: Kirsti Benum

Varamedlem: Werner Martinsen

Varamedlem: Rune Karlsen

 

Først vil styret få ønske dere alle et riktig godt og begivenhetsrikt nytt år!

 

Pr 31.12.2015 hadde vi 88 hovedmedlemmer, 12 familiemedlemmer og 1 abonnement.

 

I 2015 arrangerte vi 2 Utstillinger, 2 ordinære Blodsporprøver, samt bevegelige Blod og Fersksporprøver, 1 ordinær Drevprøve, samt bevegelig Drevprøve og Øyelysing. Medlemsmøte med gjennomgang av DT saker og foredrag fra Royal Canin, og bare Ringtrening i mai og i januar. Vi arrangerte også GPS-kurs med Rune Borgersen som kursleder.

Mer informasjon om disse aktivitetene kommer lenger ned i årsberetningen.

Oppland DHK har god økonomi, noe som skal komme våre medlemmer tilgode. Har dere ønsker eller forslag til aktiviteter, eller har lyst til å gjøre en innsats for klubben, så gi oss gjerne tips om dette på mailadresse: oppland.dachshund@klubb.nkk.no

Send din e-post adresse til oss i dag på: oppland.dachshund@klubb.nkk.no , da vi ønsker oss en bedre måte å kommunisere med klubbens medlemmer.

Klubben støtter alle våre medlemmer som Ryggrøntger sine hunder i alderen 2-4 år, (dvs hunden skal være fylt 2 år, men ikke fylt 4 år) med kr. 200,- pr. hund, forutsett at dette er gjort etter NDFs forskrifter, på riktige skjemaer.

Send kopi av kvittering til kasserer så får du et gavekort på e-post som skal brukes på en aktivitet i klubbens regi, pålydende kr. 200,-.

NDF dekker også et beløp på kr. 300,-, når riktige papirer er sendt dem.

 

For styret

Marianne S Nilsen

 

 

Årsberetning fra Spor/Fersksporprøver 2015.

 

Vi avholdt ordinær blodsporprøve på Jevnaker 23.05.2015 og 29.08.2015 med til sammen 56 påmeldte hunder, av disse 28 Dachshunder.

 

Totalt ble det oppnådd 11x1.premie med HP, 25 x1.premie, 5x2.premie og 15x0. Premie.

 

Prøvevinner og Beste Dachshund 23.05.2015 ble:

Nr.1: ble Prestbråtan`s B F Max, eier/fører Odd Egil Aaserud

Nr.2: ble NordJV-10, N SE VCH, Wenja\s Ågot, eier/fører Øydis Kveita

Nr.3: ble NVCH Prestbråtan`s A T Mariell, eier Aud Cecilie Østby, fører Frode Østby

 

Prøvens beste,yngste Dachshund med 1. premie eller bedre ble:

Prestbråtan`s B F Max

 

Prøvevinner og beste Dachshund 29.08.2015 ble:

Nr.1: Prestbråtan's T L Gardmed eier og fører, Svein Egil Sørlie

Nr. 2: Sarkos Dina med eier og fører Bjørn Hvidsten Jensen

Nr. 3: Manaca's Joy Of A Toy med eier og fører Christina Gøytil.

 

Prøvens beste,yngste Dachshund med 1 premie, eller bedre ble:

Prestbråtan's T L Gard

Vi har også avholdt bevegelige Blod og Fersksporprøver med 40 deltagere på Blodsporprøve (16 Dachshunder) og 13 deltagere på Fersksporprøve (4 dachshunder).

 

v/ Rolf Erik Nilsen

 

Årsberetning fra Drevprøver 2015.

Oppland Dachshundklubb arrangerte Ordinær Drevprøve for Dachshunder på Jevnaker 17-19.11.2015. Det var anmeldt 18 hunder, hvorav 16 kom til start.

Terrengene vi brukte i år var på Jevnaker. De hadde en meget god vilttetthet og alle hundene fant drevbart vilt.

Også i år hadde vi samlingsted i Bøndenes Hus på Jevnaker med utmerket forpleining av det eminente kjøkken personalet som vartet opp med nydelige måltider til dommere, kjentmenn og deltagere.

Dommere var:

Rune Borgersen

Bjørn Ludvig Larsen

Knut Bjarne Tajet

Eddie Moljord

Rolf Erik Nilsen

Marianne Sevaldson Nilsen

Kjentmenn var Rune Skaane, Arild Støen, Rune Karlsen og Helge Klæstad.

Tusen takk for all hjelp og dømming!

 

Resultatene ble:

1: Stangeskogens Skytras Tiffany, Halvor Stenberg

2Aspelund`s Tira, Tor Erik Skaane
3Jagtmax`s FN Irma, Hans Martin Fallan

 

Det ble stilt 16 hunder på prøven og det ble meget gode premieringer.
7 x 1. Premie
2 x 2. Premie
4 x 3. Premie

3 x 0. Premie

 

På bevegelig Drevprøve ble det stilt 4 hunder:

Dachshund Korthåret, Normal, Humlebekkvollens Lady

Dachshund StrihåretNormal, SE FI J(d)CH, SEVCH Rondodrevets Nora

Dachshund StrihåretNormal, SEVCH Rondodrevets Ronja Røverdatter

Dachshund StrihåretNormal, SE FI J(d)Ch Stribukken`s BU Ayla

 

Alle oppnådde 1 premie og tre ble dermed Norsk og Nordisk Drevchampion.

 

v/ Marianne S Nilsen

 

Årsberetning fra Utstillingene 2015.

Oppland DHK hadde også i år arrangert 2 utstillinger.

En på Gran 17.01.2015, og en på Hadeland Glassverk 24.05.2015.

Januarutstillingen hadde 61 voksne hunder påmeldt, og 6 valper.

Dommer var Oscar W Nilssen

 

Best in Show:

1 BIS: 0002 NJV-13 Varlera`s Bazing

2 BIS: 0015 Akki`s Rc Oscar

3 BIS: 0038 NJV-13 Storfoten`s Sophy

4 BIS: Wenja`s Ivan

 

Uplassert i BIS-finalen:

 

0008 J O Bring Me Cash

0043 DKV-14 Fla-Go-Line`s Proud Red Bella

 

 

BIS valp finale:

 

1 BIS valp: 9500 Vesleøksna`s Cæsar

2 BIS valp: 5002 Hol Frøken Fjong

3 BIS valp: 5005 Catastrofe`s Miss Vampire

4 BIS valp: 5007 Lille My (litt usikker på navnet, men katalognr er korrekt)

 

Vi gratulerer alle med flotte resultater!

 

Maiutstillingen hadde 78 voksne hunder påmeldt og 6 valper.

Dommer var Kjell Lindström.

 

Best in Show:

1.    N UCH  NJV-13 Kalyanas Hard Rock Halleluja, SE62005/2012,

           eier: Britt Stelhaug og Rune Skogheim

2.    INT N SE UCH N VCH NV-13 NORDV-14 Visvas Av Larhjelm, NO40874/11,

             eier: Pernille Saltnes

3.     Minstemann`s X-Man, NO47849/13,         

           eier: Anita og Åge Solberg

4.     Klockarbol`s Olympia, SE58374/2013

           eier: Jannicke Teigen

 

BIS Oppdretterklasse, Kennel Larhjelm, Lars Hjelmtvedt

 

Best In Show, Valp:

1.    Sørlis LB Indi, NO53340/14, Eier: Eva A-W og Rolf Ellingsen.

2.    Minstemann`s Don`t Get Me StartedNO31843/15, Eier: Anita og Åge Solberg.

3.    My Lucky Day Av Roga Dachs, NO31601/15, Eier: Wenche Celina Nærland.

 

På hjemmesiden og på Facebooksiden vår ligger det noen bilder.

 

Andre arrangementer i 2015.

Den 18.04 avholdt vi GPS-Kurs med Rune Borgersen som instruktør, og her fikk vi 11 deltagere.

Dette var så populært at styret vil vurdere nytt kurs i 2016.

19.04 var det medlemsmøte med gjennomgang av sakene til DT. Senere kom Royal Canin og holdt foredrag om foring av hund, jakt og oppdrett.

 

Øyelysning.

Den 06.05.2015 foretok Veterinær Ellen Bjerkås, øyelysing av ca 35 hunder i Skytterhuset i Tingelstad. Svært få av disse var klubbeide dachshunder.

Klubbens hunder fikk etter vedtak refundert kr. 200,- pr hund, men dette var siste gang vi arrangerte øyelysing.

Takk til Ellen for en flott jobb du gjør for våre hunder, med eiere.

 

Innkomne saker.

1: Informasjon om Etiske Retningslinjene for Oppland Dachshundklubb, vedtatt av styret.

 

Årsregnskap.

Regnskapet legges ved innkallingen for godkjenning på Årsmøtet.

 

Valg.

Styret har i 2015 bestått av:

Leder: Marianne S Nilsen

Nestleder: Aud Cecilie Østby

Styremedlem: Sven R Fægri

Styremedlem: Rolf Erik Nilsen

Styremedlem: Kirsti Benum

Varamedlem: Werner Martinsen

Varamedlem: Rune Karlsen

 

Valgkomite har bestått av:

Leder: Rune Skaane

Medlem: Even Bergstrøm

Medlem: Frode Østby

Varamedlem: Vibeke Braastad

 

                 

 

Valgkomiteens innstilling til styre 2016

 

Styre 2015.                                                                Valgkomiteens innstilling for styre 2016

 

Leder Marianne S. Nilsen              På valg.  2 år                       Marianne S. Nilsen

Nestleder Aud Cecilie Østby                                                     Aud Cecilie Østby

Styremedlem Rolf E. Nilsen           På valg   2 år                       Rolf E. Nilsen

Styremedlem Sven R Fægri           På valg   2 år             NY      Werner Martinsen

Styremedlem Kirsti Benum                                                       Kirsti Benum

Varamedlem Rune Karlsen             På valg   1 år             NY     Svein Egil Sørli

Varamedlem Werner Martinsen      På valg    1 år            NY     Odd Egil Aaserud

 

 

Valgkomiteen 2015                                                                    Innstilling 2016

Leder Rune Skaane                         På valg 2 år                         Rune Skaane

Medlem Even Bergstrøm                                                            Even Bergstrøm

Medlem Frode Østby                                                                  Frode Østby

Vara    Vibeke Braastad                    På valg  1 år              NY     Astrid S Nilsen

 

 

Valgkomiteen

Rune Skaane         Frode Østby     Even Bergstrøm   Vibeke Braastad

 

Nye Championat tittler i 2014.

Utdeles på Årsmøtet.

 

Utdelte avls- og oppdretterpriser i 2015

Ingen

 

Årets hunder 2015 ble:

Årets flerbrukshund:

Ingen

Årets Sporhund:

Utdeles på Årsmøtet

Årets Drevhund:

Utdeles på Årsmøtet

Årets Hihund:

Ingen

Årets Utstillingshund:

Utdeles på årsmøtet.

 

 

Årsregnskap 2015
Oppland Dachshundklubb
             
Inntekter            
             
Utstillinger   kr. 19 836,00      
Spor-/drevprøver   kr. 75 750,00      
GPS-kurs   kr. 4 900,00      
Premier   kr. 320,00      
Loddsalg   kr. 9 635,00      
Div. innt.; kiosk    kr. 7 120,00      
Renteinntekter   kr. 79,77      
Sum inntekter         kr. 117 640,77
             
Utgifter            
             
Avgifter Norsk Kennel klubb   kr. 6 116,00      
Trykksaker, rekvisita, adm,. porto o.l. kr. 18 845,70      
Dommerutgifter, kjøring   kr. 11 499,00      
Utstillingsutstyr, kioskvarer o.l.   kr. 6 209,84      
Premier, gaver m.m.   kr. 14 109,74      
Utgifter vedr. sporprøver   kr. 17 223,00      
Utgifter vedr. GPS-kurs   kr. 500,00      
Tilskudd til øyelysing/ryggrøngten   kr. 2 800,00      
Hall-leie   kr. 5 500,00      
Regnskapsføring 2013   kr. 1 200,00      
Bankgebyrer   kr. 242,00      
Sum utgifter         kr. 84 245,28
             
Årsresultat/overskudd         kr. 33 395,49
             
Balanse            
             
Aktiva            
             
Kontanter   kr. 1 893,00      
Bankinnskudd   kr. 93 343,27      
Inventar   kr. 13 000,00      
Sum aktiva         kr. 108 236,27
             
Passiva            
             
Egenkapital pr. 1/1-15   kr. 74 840,78      
Årets overskudd   kr. 33 395,49      
Sum passiva         kr. 108 236,27
             
             
      Britt F. Eiklund
Aud Cecilie Østby     Britt F. Eiklund
Kasserer     Regnskapsfører
         

STYREMØTE OPPLAND DACHSHUNDKLUBB 05.01.2016

Tilstede: Marianne S Nilsen – Rolf Erik Nilsen –Sven Fægri – Werner Martinsen og Kirsti Benum

Fraværende: Aud Cecilie Østby og Rune Karlsen

Sak 1, Utstillingen 16.01.2016: 57 hunder og 11 valper påmeldt.

Sak 2, Ringtrening: Hadeland Hundeklubb har trening  torsdager.

Sak 3, Klubblover: Føre opp navn på klubben,

Sak 4, NM Drev: Oppland Dachshundklubb søkte om NM i Drev 2016, men fikk det ikke. Søknaden videreføres til 2017.

Sak 5, Valg NDF 2016: Styret tenker på personer og fremmer forslag i felleskap på neste styremøte.

Sak 6, Eventuelt: - Styret gir Marianne og Rolf Erik fullmakt til å gi NDF tilbakemelding på Strategiplanen.

- Marianne gjør ferdig klubblovene og sender disse til NDF for gjennomsyn og godkjenning

 

Referent:

Kirsti Benum

 

STYREMØTE OPPLAND DACHSHUNDKLUBB 21.10.2015

Tilstede: Aud Cecilie Østby, Werner Martinsen, Sven R Fægri, Marianne S Nilsen, Rolf Erik Nilsen og Kirsti Benum.
Frafall: Rune Kalsen

Sak1. Drevprøven 17-19.11.2015.
Klubben har også i år leid Bøndenes Hus, 17-19.11, på Jevnaker som base og spisested.
Alle deltagere og dommere møtes her før utreise til skogen.
Hovedansvarlig for kjøkkenet med frokost, lunsj og julemiddag 17.11.2015 er Aud Cecilie, med hjelp av Astrid.
Onsdag får vi hjelpe hverandre da vi ikke har noen kjøkkenhjelp. Ansvarlig er da Rolf Erik og Marianne.
Marianne og Rolf Erik har også ansvar for dommere, kjentmenn og terreng.

Sak 2. NM Blodspor 2018.
Oppland Dachshundklubb har besluttet å søke Norske Dachshundklubber Forbund, NDF, om å få avholde NM Blodspor for 2018.
Datoen vi har satt til dette arrangementet er 18.08.2018.

Sak 3. NM Drev 2016.
Oppland Dachshundklubb har besluttet å søke Norske Dachshundklubber Forbund, NDF, om å få avholde NM Drev 2016.
Datoen for dette blir 11.11.2016, med vår ordinære drevprøve uken etter 15-17.11.2016.

Oppland Dachshundklubb vil prøve å få til et samarbeid med en naboklubb om å avholde Nordisk Mesterskap Drev 2018.

Sak 4. Årsmøtet 2016.
Championatplakkene som deles ut til klubbens medlemmer på årsmøtet, bli endret fra treplakett til glassplakett, men vi beholder samme størrelse som tidligere.
Styrets forslag til Klubblovene for Oppland Dachshundklubb, ble gjennomgått, og bare noen få justeringer gjenstår før disse sendes til NDF for gjennomgang og godkjenning.

Sak 5. Hjemmesiden.
Werner Martinsen har tatt over som ny Webmaster for Oppland Dachshundklubbs hjemmeside.
Referater og andre relevante ting blir fortløpende lagt ut på hjemmesiden.

Sak 6. Eventuelt.
Klubben får ny kasserer fra nyttår 2016, og da vil samtidig klubben ta i bruk et regnskapsprogram, slik at det blir enklere å ha en oversikt og føre regnskapet selv.
Ny kasserer blir publisert når det er klart hvem det blir.
Samtidig med dette vil klubben opprette ny konto i annen bank. Leder og kasserer skal kunne disponere kontoen, men leder skal kun bruke disposisjonsretten når kasserer selv er forhindret.

På klubbens arrangement skal alle eller ingen påskjønnes for sin innsats, i form av gave, e.l.
Veldig viktig å ta vare på klubbens hjelpere!

Referent
Kirsti Benum
Marianne S Nilsen

STYREMØTE OPPLAND DACHSHUNDKLUBB 18.08.2015

Tilstede: Marianne S Nilsen, Rolf Erik Nilsen, Sven R Fægri, Aud Cecile Østby og Kirsti Benum.
Frafall: Werner Martinsen og Rune Karlsen

Sak 1. Årsmøte 2016.
Årsmøteinnkallingen er sendt til samtlige styremedlemmer, og er godkjent.
Den er også sendt for publisering i bladet Dachhunden, slik at samtlige medlemmer har fått innkallingen i rett tid. Årsmøteinnkallingen blir også lagt ut til fritt innsyn på klubbens hjemmeside.

Sak 2. Blodsporprøve 29.08.2015.
Terreng, sporleggere og dommere er i orden. Premier er ordnet og forsponsor er Royal Canin.
Vi har pr. d.d . 30 påmeldte hunder.
Ansvarshaver for kiosken er: Aud Cecilie Østby
Ansvarshaver for sponsing er: Kirsti Benum
Ansvarshaver for loddsalg er: Kirsti Benum og Aud Cecile Østby
Ansvarshaver for premier/ loddpremier er: Frode Østby, Kirsti Benum
Ansvarshaver for dommere/ sporleggere, og alt annet er: Rolf Erik Nilsen og Marianne S Nilsen

Hilde og Rune Karlsen lager nydelig Lapskaus de sponser oss med for salg i kiosken.
Tusen takk!

Sak 3. Utstilling 16.01.2016, i Swedoorhallen på Gran
Dommer er: Ulf Wall.
Skriver er: Astrid Sevaldson Nilsen
Ringsekretær er: Christina G Johansen

Sak 4. Eventuelt.
Aktivitetsplan for 2016. Denne blir publisert på klubbens hjemmeside så fort den er klar.
Nappekurs er tiltengt våren 2016. Dato for dette blir publisert på Facebook og på klubbens hjemmeside.
Forslag på hvilke aktiviteter klubbens medlemmer ønsker vi skal avholde, tas imot med takk.

Datoer for Ordinære Blodsporprøver i 2016 blir: 21.05.2016 og 27.08.2016
Datoer for Ordinær Drevprøve i 2016 blir: 15.11-17.11.2016
Datoer for utstillinger i 2017 blir: 14.01.2017 og 21.05.2017

Styret er blitt enige om å kjøpe inn en laserskriver.

Referent
Kirsti Benum
Marianne S Nilsen

STYREMØTE OPPLAND DACHSHUNDKLUBB 20.05.2015

Tilstede: Marianne S Nilsen, Rolf Erik Nilsen, Aud Cecilie Østby, Sven R Fægri og Kirsti Benum.
Fraværende: Werner Martinsen og Rune karlsen

Sak 1. Fordeling av oppgaver på utstillingen, Hadeland Glassverk 24.05.2015
Sekretæriat: Kirsti og Sven
Loddsalg: Kirsti og Sven
Utdeling av BIR og BIM premier samt andre premier: Ragnhild Fægri
Hente og bringe dommer: Werner Martinsen
Plassledelse og oppsett av telt mm.: Marianne og Rolf Erik

Alle møter på Glassverket kl 08.00 på utstillingsdagen, for å forberede.

Sak 2. Fordeling av oppgaver på Blodsporprøven, Gulberga 23.05.2015.
Dommere og sporleggere mm: Rolf Erik og Marianne
Kiosk: Aud cecilie, Kirsti og Rune
Loddsalg: Aud Cecilie og Kirsti
Premier: Alle må bidra.

Sak 3. Brønnøysundregisteret.

Denne saken blir ikke behandlet før etter årsmøtet 2016. For å søke om organisasjonsnummer må det foreligge klubblover, så saken tas opp igjen etter årsmøtet 2016.

Sak 4. Likhet i klubbene.
Like priser i klubbene og lik dommerhåntering. Det ble på Klubbledermøtet besluttet å prøve å få til en ordning hvor klubbene skulle ha like priser på aktiviteter og lik dommerhåntering. Marianne Skrev et forslag og sendte dette til alle klubbene. Styret i Oppland Dachshundklubb stemte for forslaget.

Oppland Dachshundklubb har betalt kr 200,- pr hund til de medlemmene som ryggrøntger sine hunder i alderen 2-4 år. ( Altså ikke før fylte 2 år, og ikke fyllt 4 år)
Styret fremmet også forslag om at det ikke utbetales kr 200,- i rene penger, men bruker samme ordning som i enkelte andre klubber, hvor ordningen er slik at medlemmet får tilbake penger på neste aktivitet det melder på, i klubbens regi.
Altså vil klubben fortsatt gi tilskudd til medlemseide hunder med kr 200,- pr hund som blir ryggrøntger innenfor riktig alder, men ikke slik som før. Pengene får medlemmet på neste aktivitet en melder på i klubben. Dette for å holde aktivitetsnivået oppe og sikre at disse pengene blir brukt i egen klubb.

Når klubbens medlemmer har øyelyst sine hunder har klubben tilbakebetalt kr. 200,- pr hund.
Styret fremmet forslag om at det ikke utbetales penger for øyelysing lenger, da det bare er noen få medlemmer som nyter godt av tilbudet.

Begge forslagene ble vedtatt med 4 for og 1 mot forslagene.

Sak 5. Øyelysing.
Klubben hadde øyelysing på Tingelstad 06.05.2015. Det var bare noen få hunder fra klubben som benyttet seg av tilbudet, og siden Ellen Bjerkås nå er blitt pensjonist, tar hun ikke lenger på seg slike oppdrag. Totalt øyelyste hun ca 35 hunder hos oss av alle andre raser enn Dachshund. For klubben blir dette en stor utgift få medlemmer benytter seg av, så dette var siste gangen vi arrangerer Øyelysing.

Sak 6. Eventuelt.
Det var ingen saker under eventuelt.

Referent
Kirsti Benum
Marianne S Nilsen

 

STYREMØTE OPPLAND DACHSHUNDKLUBB 19.04.2015

Tilstede: Marianne S.Nilsen, Rolf Erik Nilsen Svein Fægri og Kirsti Benum.
Fraværende: Rune Karlsen, Aud Cecilie Østby og Werner Martinsen.

Styrets gjennomgang av innmeldte saker til Dachsundtinget (står i Dachshunden)

1, Styret er delt i saken vedr, antall utgivelser av dachshund.
2, Sporprøve, styret er enstemmig i mot forslaget.
3, Utstillings championat, ensemmig i mot.
4, Økt tilbakeføring fra NDF
5, Styret er positive til og ha med en observatør i Dachshundtinget. DT.
6, Deltagelse på jakt og fiskedager i Elverum: pr i dag er det Hedemark DHK som har hatt dette,
men vi står fritt til og søke om og få dette arrangementet.
Oppland DHK søker.

Så var det medlemsmøte der det var et medlem som møtte. Styret gikk igjennom sakene på nytt.
Deretter kom det en representant fra Royal Canin, som snakket om foring av hund, næring og drektighet, veldig lærerikt og bra innlegg.

Referent
Kirsti Benum
Marianne S Nilsen

STYREMØTE OPPLAND DACHSHUNDKLUBB 12.03.2015

Tilstede: Marianne S Nilsen, Rolf Erik Nilsen, Aud Cecilie Østby, Sven Ragnar Fægri, Werner Martinsen og Kirsti Benum.
Fraværende: Rune Karlsen

Styrets sammensetning:

Leder: Marianne S Nilsen
Nestleder/kasserer: Aud cecile Østby
Styremedlem:Rolf Erik Nilsen
Styremedlem:Sven R Fægri
Styremedlem: Kisti Benum
Varamedlem:Werner Martinsen
Varamedlem: Rune Kalsen

Sak 1.Brønnøysundregisteret.
Werner sjekker hva vi trenger for å søke. Det kreves klubblover for å få organisasjonsnummer i Brønnøysund registeret, så derfor må vi vente med denne saken til etter årsmøte 2016.

Sak 2. Komiteer.
Spor-Drevkomitee:
Leder: Werner Martinsen + 8 forespurte medlemmer. Navnet på samtlige komiteemedlemmer blir offentligjort når dette er klart.

Utstillingskomitee:
Leder: Kirsti Benum + 4 medlemmer

Sosial og aktivitetskomitee:
Leder: Rune Karlsen + 4 komiteemedlemmer.

Det vil jobbes videre med dette slik at disse komiteene vil begynne sitt arbeid i begynnelsen av 2016.

Sak 3.Utstilling 24.05.2015, Hadeland Glassverk
Utstillingen er i orden med tanke på dommer, skriver og ringsekretær, og premier. Royal Canin er sponsor på forpremier.

Sak 4. Blodsporprøven 23.05.2015, Gulberga
Alt er i orden med dommere, sporleggere og kioskarbeidere. Premier er også i orden. Royal Canin er sponsor på forpremier.

Sak 5. Høringsforslag.
Styret ønsker at klubbens medlemmer skal få anledning til å uttale seg om de «Etiske Retningslinjene» Styret vedtok i januar 2015.
Likeledes skal Oppland Dachshundklubbs nye klubblover opp til godkjenning på årsmøte 2016, og i den anledning ønsker styret tilbakemelding fra klubbens medlemmer om eventuelle forandringer.

Høringsforslagets frist er 31.12.2015

Klubblovene og de etiske retninglinjene ligger på klubbens hjemmeside:
http://www.oppland-dhk.net/

Sak 6. Eventuelt.
Styret undersøker muligheten av å bytte bank og regnskapsfører.
Kasserer Aud cecilie Østby skal stå som ansvarshaver og leder, Marianne S Nilsen står som disponent. Skulle noe skje med ansvarshaver, er det en backup for klubben at to har tilgang til kontoen.

Referenter
Kirsti Benum
Marianne S Nilsen

 

Referat ekstraordinært årsmøte 2014

Tilstede: 11 stk, 4 stk fra styret.

 Møteleder; Sven Fægri.

Det forelå ingen fullmakter eller forhåndsstemmer. Innkalling og saksliste godkjent.

Årsberetning ble opplest uten kommentarer.

 Regnskapet ble gjennomgått og godkjent, men ønskes mer spesifisert f.o.m neste år. En av klubbens medlemmer etterlyste punkt der medlemskontigenten fremkommer.

Klubben har god økonomi, men gikk med et underskudd på 9178,49,-. Dette skyldes lite påmeldte hunder på  utstillingene. Per 31.12.2014 hadde klubben en kapital på 77 840,78,-.

 

Styret informerte

Styret oppfordret medlemmene til å delta på aktivitetene klubben arrangerer, f.eks utstillinger, sporprøver, drevprøver, øyelysning, ryggrøntging, ringtrening og diverse kurs. Minner om at alle hunder mellom 2 og 4 år som øyelyses eller ryggrøntges støttes av klubben med 200-, Disse må legges ut på forhånd, men om du sender kvittering til kasserer så får du tilbake penger.

Alle medlemmer ble også oppfordret til å oppdatere klubben med sin riktige mailadresse slik at nyttig informasjon om planlagte aktiviteter og medlemsmøter kommer ut til alle medlemmer. Det vil da også være mulig å melde seg på via mail. Send mail med rett adresse til; oppland.dachshundklubb@klubb.nkk.no

Styret takket medlemmene for god hjelp under alle arrangement i året som gikk. En ekstra takk ble gitt til Frode Østby som stiller med flotte premier fra Hadeland Glassverk ved hver prøve og utstilling. Han mottok en Cognac for å vise vår takknemlighet.

Styret informerte også om nye Etiske retningslinjer for klubben. Disse er ferdig utarbeidet og vedtatt av styret, men åpnes for innspill av medlemmene frem t.o.m 01.06.2015. Alle medlemmer oppfordres til å sette seg inn i disse; de finnes på klubbens hjemmeside. Ved ingen innspill anses retningslinjene for vedtatt av medlemmene.

Det vil opprettes komiteer til Utstilling, Spor, Drev og Hi. I tillegg vurderes det en sosialkomité. Om du tror du har noe å bidra med og/eller kunne tenke deg å være med i en slik komité bes du ta kontakt med styret.

 

Det var ingen andre innkomne saker.

 

 Det vil lages i stand en hyggelig sammenkost for alle medlemmer både med og uten firbente i løpet av våren/sommeren. Klubbens gode økonomi skal komme medlemmene til gode. Ønsker eller forslag til aktiviteter bes sendes til klubbens mailadresse; oppland.dachshundklubb@klubb.nkk.no.

 

Valg

To av styrets medlemmer trakk seg ved forrige ekstraordinære årsmøte, nestleder og styremedlem. Ragnhild Fægri tok ikke gjenvalg som styrmedlem. Styret takket for samarbeidet. Det nye styret og valgkomiteen ble valgt uten protester og ser slik ut;

 

Styret 2015

 

Leder:

Marianne Sevaldson Nilsen (ikke på valg)

Nestleder:

Aud Cecilie Østby (valgt for 2 år)

Styremedlem:

Rolf Erik Nilsen (ikke på valg)

Styremedlem:

Sven R. Fægri (ikke på valg)

Styremedlem:

Kirsti Benum (valgt for 2 år)

Varamedlem:

Rune Karlsen (valgt for 1 år)

Varamedlem:

Werner Martinsen (valgt for 1 år)

 

 

Valgkomiteen 2015

 

Leder:

Rune Skaane (ikke på valg)

Medlem:

Even Bergstrøm (tok gjenvalg, valgt for 2 år)

Medlem:

Frode Østby (Valgt for 2 år)

Varamedlem:

Vibeke Braastad (valgt for 1 år)

 

 

Dachshundting 2015:

 

Representant:

Marianne Sevaldson Nilsen

Vararepresentant:

Sven Fægri.

 

 

Årets hunder 2014 ble:

 

Årets Sporhund;

Veckos Pärsson SN, eier Astrid S. Nilsen

Årets Drevhund;

Veckos Pärsson SN, eier Astrid S. Nilsen

Årets Utstillingshund;

Revestrekens Humle KN, eier Roger Aasheim

 

Vi gratulerer! Gratulerer også til alle nye Championater!

Ingen ble årets flerbukshund eller årets hihund, heller ingen utdelte avls- og oppdretterpriser.

 Da gjenstår det bare å, på vegne av Oppland Dachshundklubb, ønske alle nye og gamle medlemmer et innholdrikt og flott 2015!

 Referent; Astrid S.Nilsen

  Protokollunderskrivere; Werner Martinsen & Even Bergstrøm

Årsberetning 2014

Styret har i 2014 bestått av:

Leder: Marianne S Nilsen

Nestleder:

Styremedlem: Sven R Fægri

Styremedlem: Rolf Erik Nilsen

Styremedlem: Ragnhild Fægri

Varamedlem:

Varamedlem:

 

Først vil styret få ønske dere alle et riktig godt og begivenhetsrikt nytt år!

 

Pr 25.01.2015 hadde vi 92 hovedmedlemmer, 12 familiemedlemmer og 1 abonnement.

 

I 2014 har vi arrangert 2 Utstillinger, 1 ordinær Blodsporprøve, samt bevegelige Blod og Fersksporprøver, 1 ordinær Drevprøve, samt bevegelig drevprøve, Øyelysing, Medlemsmøte med ringtrening, og bare Ringtrening i mai og i januar.

Mer informasjon om disse aktivitetene kommer lenger ned i årsberetningen.

 

Oppland DHK har god økonomi, noe som skal komme våre medlemmer tilgode. Har dere ønsker eller forslag til aktiviteter, eller har lyst til å gjøre en innsats for klubben, så gi oss gjerne tips om dette på mailadresse: oppland.dachshundklubb@klubb.nkk.no

 

Klubben støtter alle våre medlemmer som øyelyser på klubbens felles øyelysing, eller som ryggrøntger sine hunder med kr. 200,- pr. hund.

Send kopi av kvittering til kasserer så får du utbetalt støtten.

 

 

For styret

Marianne S Nilsen

 

Årsberetning fra Spor/Fersksporprøver 2014.

 

Vi avholdt sporprøve på Jevnaker 24.05.2014 med 28 påmeldte hunder, hvorav 26 kom til start.

 

Her ble det oppnådd 11x1.premie, 4 med HP, 4x2.premie, 2x3.premie og 9x0. Premie.

 

Prøvevinner og Beste Dachshund ble:

1.N SE VCH, Veckos Pärsson med fører Even Bergstrøm og eier Astrid Sevaldson Nilsen

2.N SE V CH, Covenstead Chocataw med fører og eier Ingfrid Slaatto Næss

3.N SE V CH, Barecho Ready to Fly med fører og eier Tomas Sunde

4. Prestbråtan^s F T Eddi

 

Yngste Dachshund med 1 premie ble:  Prestbråtan`s A T Nurket

 

Vi har også avholdt bevegelige Blod og Fersksporprøver med 7 deltagere på Blodsporprøve ( 5 Dachser, 1 Korthåret Foxterrier og en Vestsibirsk Laika), og 2 deltagere på Fersksporprøve ( 1 Sibirsk Laika og en Petit Basset Griffond Vendeen).

 

 

v/ Rolf Erik Nilsen

 

Årsberetning fra Drevprøver 2014.

 

Oppland Dachshundklubb arrangerte Ordinær Drevprøve for Dachshunder på Jevnaker 18-20.11.2014. Det var anmeldt 12 hunder, hvorav 11 kom til start.

Terrengene vi brukte i år var i Lunner kommune og på Jevnaker. De hadde en meget god vilttetthet og alle hundene fant drevbart vilt.

Også i år hadde vi samlingsted i Bøndenes Hus på Jevnaker med utmerket forpleining av det eminente kjøkken personalet som vartet opp med nydelige måltider til dommere, kjentmenn og deltagere.

 

Dommere var:

Bjørn Ludvig Larsen

Terje Henriksen

Rolf Erik Nilsen

Marianne Sevaldson Nilsen

Kjentmenn var Rune Skaane og Karl Emil Grina.

 

Tusen takk for all hjelp og dømming!

 

Resultatene ble:

 

1: Veckos Parsson alias Brumle, 1rå, 53ep med D-Cert, eier Astrid S Nilsen,       fører Even Bergstrøm

2: Kolmilans Juni. 1rå, 47ep, eier Steinar Bue og Raymond Bråten, fører: Steinar Bue
3: Prestbråtan's AT Nurket, 1rå, 47ep, eier Marianne S Og Rolf Erik          Nilsen,fører Even Bergstrøm

Det ble stilt 11 hunder på prøven og det ble meget gode premieringer.
9 x 1. Premier
1 x 2. Premie
1 x 3. Premie

 

 

På bevegelig Drevprøve ble det stilt 4 hunder:

 

1: Lexus, eier Jan Lind, 1.premie Rådyr, 49 Ep

2: Stribukkens F T Balder, eier Vibeke Braastad, 1.premie Rådyr, 46 Ep

3: Stribukkens F T Balder, eier Vibeke Braastad, 1.premie Rådyr, 46 Ep

 

v/ Marianne S Nilsen

 

 

Årsberetning fra Utstillingene 2014.

 

Oppland DHK har også i år arrangert 2 utstillinger.

En på Biri 18.01.2014, og en på Hadeland Glassverk 25.05.2014.

 

Januarutstillingen hadde 40 voksne hunder påmeldt, og 16 valper.

Dommer var Bjarne Sørensen.

 

Best in Show:

BIS.1: SDv Wervest's Hope, eier Vera Vestby

BIS.2: KN Revestreken's Humle, eier Roger Åsheim

BIS.3: LN Sørils Lb-Brusco, eier Anette Mogen

BIS.4: Ldv Lilla Farsbo`s Magicale`s Ego, eier Liv Bakke Jørgensen

 

Øvrige BIR-hunder: SN Revestreken's Frikk, KDv Minstemann's On The Rocks, KKa Minstemann`s Victoria, og LKa Iloveamaritas De Llumbo.

 

Best in Show valp:

Sdv Qualit-Quast Mini Penne, eier Liv Bakke Jørgensen

Best in Show veteran: SN Revestreken's Frikk, eier Rita og Atle Aspevik

Best in Show oppdretter: SN Prestbråtan, Marianne S. og Rolf Erik Nilsen

 

Følgende hunder utløste sine championater denne dagen:

N J(d)CH Butas Dimma, eier Håvard Bidtnes

N J(d)CH Kolmilans Juni, eier Steinar Bue og Raymond Bråten

N UCH Minstemann's On The Rocks, eier Anita og Åge Solberg

 

Vi gratulerer alle med flotte resultater!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maiutstillingen hadde 33 voksne hunder påmeldt og 4 valper.

Dommer var Wenja Rui.

 

Best in Show:

 

BIS.1: Ldv Opalina`s Taylor Swift, eier Anne Damsund Paulsen

BIS.2: SN Pediculus Berte, eier Kirsten Næss

BIS.3: Kdv Revestreken`s Jackpot, eier Rita D og Atle Aspevik

BIS.4: LN Bombadilla^s Bruce, eier Trond Moen

BIS.5: KN Smen`s Tikka, eier Helge Knutsen

 

Best in Show veteran: SN Pediculus Berte

 

På hjemmesiden og på Facebooksiden vår ligger det noen bilder.

 

Marianne Sevaldson Nilsen

 

Andre arrangementer i 2014.

 

Den 06.04.2015 hadde Oppland DHK et  medlemsmøte med påfølgende ringtrening i den gamle Swedoorhallen på Gran, men Frode Jevne som instruktør for ringtreningen.

Det var svært glederlig å se at 11 medlemmer utenom styret tok turen og gjorde dette til en suksess!

Først gikk vi igjennom alle sakene som skulle tas opp på Dachshundtinget, deretter kaffe og noe godt å bite i før treningen av to og firbente satte i gang.

 

Dette resulterte i felles rintrening på Hadelands Glassverk den 19.05.2014, og to fellestreninger 8 og 15 januar 2015 i hallen  før utstillingen den 17.01.2015.

 

Disse sosiale aktivitetene har styret fått gode tilbakemeldinger på, så dette gjentar vi også til neste år.

 

Øyelysning.

 

Den 15.05.2015 foretok Veterinær Ellen Bjerkås, øyelysing av ca 25 hunder i Skytterhuset i Tingelstad.

Klubbens hunder fikk etter vedtak refundert kr. 200,- pr hund.

En hund ble felt for arvelig øyesykdom, men denne er ikke klubbeid.

Takk til Ellen for en flott jobb du gjør for våre hunder, med eiere.

 

               Styremøtereferat fra styremøte 26.01.2015, kl. 18.30

 

Møtet avholdt hos: Marianne S og Rolf Erik Nilsen

Tilstede: Sven R Fægri, Rolf Erik Nilsen og Marianne S Nilsen

 

 

 

Sak 1. Etiske retningslinjer for Oppland Dachshundklubb.

 • Styret har vedtatt etiske retningslinjer for klubben. Disse blir sendt ut til alle medlemmer sammen med innkallelsen til ekstraordinært årsmøte. De blir også lagt ut på Oppland Dachshundklubbs hjemmeside.

   

   

   

  Sak 2. Avlysning av Årsmøte og innkallelse til ekstraordinært årsmøte.

 • Årsmøte ble avlyst pga. Feil i innkallingen.

 • Nytt ekstraordinært årsmøtet blir 26.02.2015. Da er alle frister overholdt og vi følger NDFs loverk. Alt av papirer sendes samtlige medlemmer i posten tirsdag ettermiddag.

Styremøte nr.1. avholdt 27.03.2014

 

Tilstedet: Sven R Fægri, Ragnhild Fægri, Rolf Erik Nilsen, Marianne S Nilsen.

Sak 1. Hjemmesiden.

–        Styret har besluttet å overta driften av klubbens hjemmeside.

–        Styret fatter et brev til tidligere Webmaster og takker for strålende jobb.

–        Kasserer ordner betaling for hennes utgifter med siden.

Sak 2. Nappekurs, hverdagsstell og utstillingsklargjøring av Dachshunder.

–        Kurset blir avholdt søndag 07.09.2014. Stedet blir bestemt utifra der tyngden av de påmeldte kommer fra.

–        Kr. 200,- pr deltager som er medlem i klubben

–        Kr. 350,- pr deltager som ikke er medlem i klubben

–        Enkel bevertning.

Sak 3. Utstilling Lillehammer/Gjøvik 2015.

–        Styret undersøker muligheter for å finne et fast sted vi kan avholde utstilling i denne regionen.

Sak 4. Øyelysing.

Styret har avtalt med Ellen Bjerkås at dette skjer den 14.05.2014 i Skytterhuset til Tingelstad Skytterlag.

Sak 5. Utstilling Hadeland Glassverk 25.05.2014.

-          Styret skal gjøre en avtale med Royal Canin ang. Forpremier til våre aktiviteter, Marianne.

–        Styret innhenter loddpremier hos lokale firmaer/butikker, Rita

–        Kiwi stiller fruktkurv til klubben. Tusen takk til Kiwi på Roa, Sven

–        Premier til Barn og hund, ca 20 stk, Sven

–        Spørre i Dyrebutikken Hønefoss om sponsing av premier, Marianne

–        Spørre Rema 1000 om premier, Aud Cecilie

Ekstraordinært årsmøte 2014 25/3 2014 kl1900

 1. Innkalling godkjent.

            Kommentar til innkalling av Marianne S Nilsen.

 1. Ordstyrer: Bjørn G Pettersen.
 2. Referent: Åge Solberg.
 3. Valgt til å underskrive protokoll: Emil Andre Grina og Synne Nygård.
 4. Tellekorps: Susanne Dahl Aspevik og Rune Skaane.
 5. Valg av leder:

            Kandidater:

            Roger Åsheim: 22

            Marianne S Nilsen: 35

            Totalt: 57 stemmer.

           Marianne S Nilsen valgt til leder.

 

 

 

 

Emil A. Grina                                                                                    Synne Nygård

    Sign.                                                                                                     Sign.

 

                  

                                                 

                                                                                                     

Årsmøtereferat 2014

Referat Årsmøte i Oppland Dachshundklubb. 

Avholdt: 26.01.2014, med 20 fremøtte stemmeberettigede og 1 fullmakt.
Møteleder: Roger Åsheim
Referent: Marianne S Nilsen
Protokollunderskrivere: Rune Skaane og Frode Østby.

Innkalling, saksliste,årsberetning og regnskap er enstemmig godkjent av Årsmøte.
Vi hadde et solid årsresultat med Kr. 9777,17 i overskudd.

Det var ingen innkomne saker.

Valg.
Styret: 
Leder: Marianne S Nilsen, ble valgt med 11 stemmer, mot 10 til Roger Åsheim.
Nestleder: Rita Dahl Aspevik ( 1 år igjen)
Styremedlem: Aud Cecilie Østby ( 1 år igjen)
Styremedlem: Sven Ragnar Fægri ( 2 år)
Styremedlem: Rolf Erik Nilsen ( 2 år) 
Varamedlem: Susanne Dahl Aspevik ( 1 år)
Varamedlem: Ragnhild Fægri ( 1 år)

RS:
RS- representant: Marianne S Nilsen
Vararepresentant: Sven Ragnar Fægri

Valgkomiteen:
Leder: Rune Skaane 
Medlem: Even Bergstrøm ( 1 år igjen )
Medlem: Bjørn Skårudbråten ( 1 år igjen )
Varamedlem: Susanne Dahl aspevik (1 år )

De nye representantene er enstemmig valgt inn av Årsmøte.
Valgkomiteen var tellekorps.

Oppland Dachshundklubb gratulerer de av våre medlemmer som mottok utmerkelser for sine Championater/vinnere i året som gikk. 
Herved oppfordres alle til å sende inn resultater til «Årets Hund 2014»

Med ønske om et innholdsrikt 2014 til alle våre medlemmer.

Referent
Marianne S NilsenRune Skaane Frode Østby 

Årsberetning 2013

Årsberetningen for 2013 kan du laste ned her!

Styremøte, 20/4-2013

Referat styremøte Oppland Dachshundklubb 20/4

Tilstede: Roger Åsheim, Rita Dahl Aspevik, Rolf Erik Nilsen, Marianne Sevaldson Nilsen, Aud Cecilie Østby, Sven Fægri

 

- Evaluering av kurs på Randsvangen, Bra tiltak og må gjentas kanskje 1 gang pr år, Men vi må også huske på gode klubbkvelder m kurs og kanskje noe sosialt etterpå får å få med oss flest mulig av våre medlemmer.

- Utstillinger og sporprøver, Dette må koordineres noe bedre så vi ikke legger utstillinger og sporprøver til helger det allerede er utstillinger/prøver i andre klubber.

-  Bevegelige sporprøver, fra og med dags dato skal alle penger ved bevegelige sporprøver betales på konto 400 kr det skal ikke håndteres kontanter på prøven. Kasserer betaler så dommer 200 kr pr hund som er dømt til dennes konto.

- Ordinære sporprøver, dommer får 100 kr pr hund som betales til dennes konto + en flaske vin, vinen kjøpes inn av kasserer på oppfordring av styret eller medlemmer av dette.

- Dommer som selv legger spor skal ha utbetalt 150 kr pr spor som utbetales denne på konto av kasserer.

- Bindene påmelding vedrørende tilbakebetaling ved utstillinger/prøver. Etter dato ved påmelding ansees påmeldingen bindene det vil si vi refunderer ikke avmeldinger etter denne datoen. Viktig å spesifisere at påmeldingen er bindene.

- Vi prøver å få til premier fra glassverket på vår utstilling der, tilbakemelding på dette gis innen 26 april på mail til styremedlemmer.

- Neste styremøte tar vi etter utstillingen på Glassverket.

 

 

Aud Cecilie

RS-medlemsmøte/Styremøte, 4/4-2013

RS-medlemsmøte/styremøte i Oppland Dachshundklubb, Bjørnen 4/4-2013

Til stede: Roger Åsheim, Sven Ragnar Fægri, Marianne S. Nilsen, Rolf Erik Nilsen, Aud Cecilie Østby og Rita Dahl Aspevik. Forfall: Arve Jensen.

Ingen fremmøtte medlemmer utenom styret.

Klubbens penger på konto: ca 47300,-

De få RS-sakene ble gjennomgått og vi var stort sett enige i hva ODHK skal stemme, Roger gir Arve Jensen RS-mappen med beskjed om hva han skal stemme.

 

Sak 1 - Kjøregodtgjørelse til Steinar Waage hvis han holder hiforedrag på Randsvangen. Vi ble enige om å gi ham 2,- pr km i godtgjørelse om han stiller opp.

Sak 2 - Reisemåte for mai-dommer. Roger sjekker med Anette Edlander hvordan hun kommer seg til Mai-utstillingen på Glassverket.

Sak 3 - Skriver. Klubben kjøper ikke egen skriver, bruker man privat skriver til mye klubbutskrifter kan man heller få blekkgodtgjørelse. Roger sjekker med NKK hva de skal ha for å trykke utstillingskataloger, det er den største blekkutgiften vi har hatt tidligere år så det kan være like greit å la NKK ta jobben.

Sak 4 - Betaling for hjemmeside. Klubbens hjemmesideavgift kan ikke trekkes direkte fra klubbens VISA-kort da kortet ikke støtter nettbetaling som vanlig Visa. Rita fortsetter å betale for siden og får igjen av klubben.

Sak 5 - RS-saker 2014. Vi tar et møte senere i år og ser om det er noen saker vi skal sende til RS på vegne av Oppland Dachshundklubb.

 

Neste styremøte tar vi på Randsvangen Hotell lørdag 20/4 etter endt foredrag fra Lars Hjelmtvedt.

 

Rita Dahl Aspevik

Styremøte, 12/2-2013

Styremøte i Oppland Dachshundklubb, Brandbu 12/2-2013

Til stede: Roger Åsheim, Sven Ragnar Fægri, Marianne S. Nilsen, Rolf Erik Nilsen og Rita Dahl Aspevik. Forfall: Aud Cecilie Østby og Arve Jensen.

 

Sak 1 - Utstillingsplasser i 2014. De fremmøtte ble enige om å flytte januarutstillingen (18/1-2014) til Moelv for å gi et aktivitetstilbud til de som bor lengre nord i fylket. Utstillingshallen deles med NKK Hedmark/Oppland som arrangerer valpeshow for alle raser samme dag. Vi har valpeshow på vår del av utstillingen men dachshundvalper kan også stille på NKKs show, altså mulig å stille på to valpeshow samme dag. Hall-leien deles på antall påmeldte hunder hos NKK og ODHK (hvis jeg forsto Roger rett).

Mai-utstillingen (24/5-2014) blir som tidligere planlagt på Hadeland Glassverk.

Sak 2 - Utstillingsdommere for 2014. Bjarne Sørensen er allerede forespurt og har sagt ja til å dømme 18/1-2014. Roger spør Wenja Rui om hun kan dømme på Glassverket 24/5-2014, hvis hun ikke kan hører han med Espen Engh.

Sak 3 - Medlemsmøter i 2013.

Mars: RS-møte for medlemmene på Bjørnen, Odnes. Jeg har skrevet 4/4, stemmer det? Eller skulle det være 4/3? (Husk å skrive i neste innkalling til årsmøte at medlemmene kan sende inn forslag til RS-saker.)

April: Roger spør Lars Hjelmtvedt om han kan holde NDFs Kynologikurs på Torbjørnrud Hotell i løpet av april. Marianne sjekker priser for eventuell overnatting/bevertning på hotellet.

August: på Lygnasæter, alle tenker på aktuelle temaer/forelesere. Rita sjekker om det er mulig å få f.eks Astrid Indrebø (eller annen egnet veterinær) til å snakke om alle de nye smittsomme hundesykdommene som dukker opp og deres påvirkning på hunder og oppdrett.

Sak 4 - Rita sender mail til ny kasserer så snart hun har fått alt hun trenger til jobben, det vil være enklere om klubbens hjemmesideavgift trekkes rett fra klubbens VISA-kort istedenfor å gå via Rita.

Sak 5 - Sporprøver: Marianne ordner dommere, sporleggere og antall spor. Roger ordner med påmeldinger og alt papirarbeid i forbindelse med prøven.

Sak 6 - Drevprøver: Marianne ordner alt.

Sak 7 - Materiell: Vi ble enige om å ha rosetter til alle premierte på drevprøver, 1.pr, 2.pr og 3.pr. Vi trenger CK-premier/Barn & Hund-premier til maiutstillingen, Roger sjekker med Petter Steen om det er mulig å få kjøpe inn diverse hunderelaterte bruksartikler via Eukanuba.

Sak 8 - Vi må bli flinkere til å sende inn referater til Dachshunden, Rita tar seg av utstillingsreferater, Roger tar sporprøver og Marianne tar drevreferatene. Skulle vi ikke være med på gjeldende arrangement må vi selv ordne med en annen referent.

 

Link til Ellen Bjerkås side med masse info om øyensykdommer på hund: www.oftovet.com

 

Rita Dahl Aspevik

Årsberetning 2012

Årsberetningen for 2012 kan lastes ned her!