NM Blodspor 2018

NM Blodspor

NM Blodspor avholdes på Jevnaker 4. August 2018. Påmelding gjøres på web på

http://www.nkk.no.

 

Vi sjekker resultatene til hunden i DogWeb. Dersom du har tellende resultater som IKKE ligger i Dogweb, må du sende kopi av kritikkskjemaet for prøven på e-post til oss. Hvilke tre prøver som kommer opp på webpåmelding har ingen betydning for påmeldingen.