Informasjon fra styret

2017

Kommer.... Liker

2016

Endringer i valg av styre til NDF

Vi har mottatt følgende mail fra valgkommiteen i NDF og velger å legge den ut i sin helhet:

Endringer i valg til styre i NDF 

Følgende endring har skjedd:

Nestleder Roger Åsheim har blitt forslått som leder for to år.

Nestlederstillingen vil da bli frigitt og det vil bli mulighet for å forslå kandidat som nestleder i 1 år.

Fint vis alle lokalforeninger kan informere alle sine medlemmer om dette, og valgkomiteen ønsker at LK og medlemmene  kommer frem med kandidater til nestleder for 1 år 

 

Vi skal da ha inn kandidater på følgende: 

Leder                                     2 år

Nestleder                               1 år

Styremedlemmer            2 stk. for 2 år 

Varamedlemer                2 stk. for 1 år

 

Det er også anledning til å komme med forslag til medlemmer i valgkomiteen og revisor. 

Husk fristen for innmelding av kandidater 28. feb. 2016

E posten blir også sendt til de enkelt medlemmene som har kommet med kandidater. 

Valgkomiteen NDF 

Rune Borgersen