Informasjon fra styret

2018

Årsmøte 2018

Innkalling til Årsmøte i
Oppland Dachshundklubb.


Årsmøte avholdes den
23.02.2018
på Peppes Pizza på Gjøvik
Kl. 19.00.

Saksliste:
1. Forespørre om det foreligger forhåndstemmer eller fullmakter.
2. Valg av Møteleder
3. Godkjenning av innkallingen.
4. Valg av referent.
5. Valg av to protokollunderskrivere
6. Godkjenne sakslisten.
7. Årsberetning.
8. Regnskap
9. NYE Klubblover.
10 Valg av leder
11. Valg av styremedlem (1 stk)
12 Valg av varamedlemmer ( 2 stk)
13 Valg av Dachshundting representant med vararepresentant.
14. Valg av medlem og vara til Valgkomiteen.
15. Utdelig av "Årets hund" og Championat utmerkelser.

Styret 2017 har bestått av:

Leder: Marianne S. Nilsen På valg
Nestleder : Aud Cecilie Østby
Styremedlem: Rolf Erik Nilsen På valg
Styremedlem: Christina Bergsengene
Styremedlem: Kirsti Benum
Varamedlem: Odd Egil Aaserud På valg
Varamedlem:

Valgkomiteen 2017:
Leder Rune Skaane På valg
Medlem Even Bergstrøm:
Medlem: Frode Østby
Varamedlem: Astrid S Nilsen På valg

Det blir srvert Pizza med drikke til alle fremmøtte medlemmer, bare husk å betale Medlemskontingenten for 2018.
Velkommen!!

 

———————————————-

Endringer i valg av styre til NDF

Vi har mottatt følgende mail fra valgkommiteen i NDF og velger å legge den ut i sin helhet:

Endringer i valg til styre i NDF 

Følgende endring har skjedd:

Nestleder Roger Åsheim har blitt forslått som leder for to år.

Nestlederstillingen vil da bli frigitt og det vil bli mulighet for å forslå kandidat som nestleder i 1 år.

Fint vis alle lokalforeninger kan informere alle sine medlemmer om dette, og valgkomiteen ønsker at LK og medlemmene  kommer frem med kandidater til nestleder for 1 år 

 

Vi skal da ha inn kandidater på følgende: 

Leder                                     2 år

Nestleder                               1 år

Styremedlemmer            2 stk. for 2 år 

Varamedlemer                2 stk. for 1 år

 

Det er også anledning til å komme med forslag til medlemmer i valgkomiteen og revisor. 

Husk fristen for innmelding av kandidater 28. feb. 2016

E posten blir også sendt til de enkelt medlemmene som har kommet med kandidater. 

Valgkomiteen NDF 

Rune Borgersen