Styret 2017

Leder:

Marianne Sevaldson Nilsen

Prestensrudveien 35, 3520 Jevnaker

Tlf: 415 66 605,

maria-n3@frisurf.no

 

Nestleder/kasserer:

Aud Cecilie Østby

Vangskroken 21 3520 Jevnaker

Tlf: 40013454, audcecilie@hotmail.com

 

Styremedlem/sekretær:

Kirsti Benum

Voldstadenga 27, 2742 Grua

kbenum@outlook.com

 

Styremedlem:

Rolf Erik Nilsen

Prestensrudveien 35, 3520 Jevnaker

Tlf: 913 56 651, nilsenrolferik@icloud.com

 

Styremedlem:

Christina Bergsengene

Fiskekroken 10C, 2821 Gjøvik

Tlf: 92491893, christinabergsengene@gmail.com 

 

Varamedlem:

Odd Egil Aaserud

 

Webmaster:

Christina Bergsengene, Fiskekroken 10C, 2821 Gjøvik. Tlf: 92491893. christinabergsengene@gmail.com

 

Kontaktpersoner:

Utstilling: Christina Bergsengene, Fiskekroken 10C, 2821 Gjøvik. Tlf: 92491893

Samtlige sporprøver: Rolf Erik Nilsen, Prestensrudveien 35, 3520 Jevnaker. Tlf: 91356651

Samtlige drevprøver: Marianne S Nilsen, Prestensrudveien 35, 3520 Jevnaker. Tlf: 41566605

 

Klubbens mailadresse: oppland.dachshund@klubb.nkk.no

Klubbens kontonr : 1503 83 09231